Eurovalstybė – Lietuvos Valstybinių Institucijų Duomenų Bazė Internete

“Eurovalstybė” – tai internetinė svetainė, kurioje buvo galima ieškoti informacijos apie Lietuvos valstybines institucijas. Tai yra Lietuvos valstybinių institucijų duomenų bazė internete.Taip pat čia buvo galima rasti informacijos apie joms pavaldžias įstaigas, apskričių administracijas, miestų ir rajonų savivaldybes, visuomenines ir kitokias organizacijas. Čia veikė unikali, bet patogi, valstybės tarnautojų paieškos sistema pagal pareigas, pavardes bei telefonų numerius. Atnaujinus svetainę buvo išplėsta bei trečdaliu papildyta duomenų bazė. Taip pat buvo atnaujinta informacija apie visų Europos Sąjungos šalių valstybines institucijas ir sukurta svetainės versija anglų kalba.

Apie Lietuvos valstybinių institucijų duomenų bazę:

Internetinės svetainės “Eurovalstybė” adresas tiksliai apibūdino šios svetainės paskirtį ir pabrėžė Lietuvos narystę Europos Sąjungoje. Šioje svetainėje buvo galima pamatyti tokios informacijos svarbą valstybės funkcionavimui. Kadangi spartėjant žinių visuomenės kūrimo procesui poreikis informacijai nuolat didėja, todėl šioje internetinėje svetainėje buvo galima rasti informacijos tokiomis temomis:

  • Vykstantys viešieji pirkimai:

Viešieji pirkimai – tai yra prekės ar paslaugos pirkimas mažiausia įmanoma kaina, tačiau esant tinkamai kokybei. Tokius pirkimus organizuoja valstybė arba kitos savivaldybės įstaigos, valstybinės organizacijos ar įmonės. Viešieji pirkimai turi vykti skaidriai ir užtikrinti viešojo sektoriaus ekonominės veiklos skaidrumą. Valstybė ir valstybinės institucijos privalo vykdyti atvirus viešuosius pirkimus, todėl visą informaciją apie juos skelbia viešai.

  • Skelbimai apie viešuosius aukcionus:

Viešieji aukcionai – tai yra viešojo pirkimo organizavimo forma, dažniausiai vykstanti elektroninėje erdvėje. Tokiuose aukcionuose galima įsigyti labai įvairaus turto – nuo nekilnojamo turto iki automobilių, technikos, statybinių medžiagų ir pan. Viešuose aukcionuose, kuriuos vykdo valstybė, gali gyventojai, įmonės ar įstaigos įsigyti valstybės parduodamą turtą mažesne kaina.

  • Bankrotai, varžytinės:

Šioje svetainėje buvo galima rasti informacijos apie įvairių įstaigų ir įmonių skelbiamus bankrotus. Bankrotas – trumpai tariant tai yra negalėjimas išmokėti skolų. Jei bankrutuoja įmonė, tai reiškia, kad jos skolos viršija turimą turtą. Kai kuriais atvejais įmonių ar fizinių asmenų turtas gali būti areštuojamas, tada yra vykdomos varžytinės. Varžytinės – tai yra priverstinis turto pardavimas, siekiant padengti kreditorių reikalaujamas skolas.

  • Turto deklaracijos:

Šioje svetainėje buvo galima rasti visų viešų asmenų ir valstybinių įmonių bei įstaigų deklaruojamą metinį turtą.

  • Priėmimas į valstybės tarnybą:

Taip šioje svetainėje buvo galima rasti visą informaciją apie vykstančius konkursus priėmimui į valstybės tarnybą. Kiekvienas valstybės pilietis turi teisę dalyvauti konkursuose, užimti pareigas į valstybės tarnybą, jei atitinka konkurse nurodytus reikalavimus ir pateikia reikalingus dokumentus. Todėl valstybinės įstaigos ir institucijos privalo tokius konkursus skelbti viešai.